Openingstijden: Dindag – Vrijdag 9:00 – 18:00 - Zaterdag 9:00 – 17:00
Winkelwagen: 0 items - €0,00 0
0 items - €0,00 0

Disclaimer

EMAIL

De informatie verzonden in dit e-mailbericht is vertrouwelijk en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde.
Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van informatie aan derden is,
behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Peter Manders niet toegestaan.
Peter Manders staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mailbericht,
noch voor tijdige ontvangst daarvan.
Peter Manders kan niet garanderen dat een verzonden e-mailbericht vrij is van virussen,
noch dat e-mailberichten worden overgebracht zonder inbreuk of tussenkomst van onbevoegde derden.
Er kunnen geen rechten worden verbonden aan dit e-mailbericht.
Indien bovengenoemd e-mailbericht niet aan u is gericht, verzoeken wij u vriendelijk doch dringend het e-mailbericht te retourneren aan de verzender
en het origineel en eventuele kopieën te verwijderen en te vernietigen.

This message contains information that may be privileged or confidential and is the property of Peter Manders.
It is only intended for the person to whom it is addressed.
If you are not the intended recipient, you are not authorized to read, print, retain, copy disseminate, distribute, or use this message or any part thereof.
If you receive this message in error, please notify the sender immediately and delete all copies of this message.

WEBSITE
1. Copyright

De inhoud van deze site, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en combinaties daarvan en de programmatuur zijn beschermd door auteurs- en databankrechten. Deze rechten berusten bij a & b accessoires & bloemen. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van a & b accessoires & bloemen is het niet toegestaan deze site of enig onderdeel daarvan te kopiëren.

2. Aansprakelijkheid

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan a & b accessoires & bloemen niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. A & b accessoires & bloemen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site, (on)bereikbaarheid van de site of ter beschikking gestelde programmatuur.

3. Verwijzingen en hyperlinks

Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. A & b accessoires & bloemen geeft dan ook geen garantie voor de toegankelijkheid en de inhoud van de betreffende websites en aanvaardt op generlei wijze aansprakelijkheid voor het functioneren van of voor de informatie op deze websites.