Groen is veel meer dan mooi. Het is geen luxe, maar een randvoorwaarde voor een gezond bestaan, nu én in de toekomst. Groen heeft een positieve invloed op ons woon-, werk- en leefklimaat. Wist u dat de ligduur na een operatie 10% daalt door het uitzicht op groen vanuit een ziekenhuis? Of prestaties in klaslokalen stijgen met 20% als er voldoende planten aanwezig zijn? Groene planten hebben een enorm luchtzuiverend vermogen en zorgen voor voldoende zuurstof.

Add Comment